søndag 20. juni 2010

Nettressurs mot digital mobbing

– Mobbing via nettet eller sms er en del av hverdagen til mange unge. Mange benytter dessverre disse kanalene til å mobbe andre, derfor må vi må skjerpe innsatsen mot digital mobbing. Den nye nettsiden som ble lansert i dag vil bidra til å gjøre elevene mer bevisst på hva som er mobbing, og skjerpe dømmekraften i forhold til hvordan de bruker nettet, sier statssekretær Lisbet Rugtvedt.

Nettressursen består av blant annet quiz, filmsnutter og fakta om digital mobbing. Det er også oppgaver som skoleklasser kan løse sammen.

http://mobbing.dubestemmer.no/